Aangevulde opzoekingen – 3

5. Filip Clauwaert…——- 1-4-2002

Beste Clauwaerts,

Bij de navragen die ik deed, krijg ik steeds (meer) het antwoord dat de naam Clauwaert van een latere datum is en dat het de “Liebaards” waren die tegen de “Leliaerts” streden ten tijde van de “Guldensporenslag”

—–Original Message—–

From: DE MAESSCHALCK Edward [mailto:Edward.DEMAESSCHALCK@VRT.BE]
Sent: vrijdag 22 februari 2002 14:54
To: Filip Clauwaert
Subject: DS: info gevraagd
 
In alle studies wordt duidelijk gemaakt dat de oorspronkelijke naam van de verzetslieden tegen de Fransen en hun aanhangers (Leliaards) wel degelijk Liebaards waren. De naam Clauwaert voor deze groep is van veel recentere datum. Hoe recent weet ik ook niet precies. Ik zal er in de toekomst op letten.
Ik denk dat u ook terecht kunt bij de grote liebaart-site:> http://home.tiscalinet.be/liebaart/ of www.liebaart.be.tf

Hartelijke groeten,

Edward De Maesschalck
Programma-adviseur Canvas
VRT-7L53, 1043 Brussel
6. Bob Clauwaert ….——- 1-4-2002

Beste vrienden,

Hieronder een schrijven van de hoofdarchivaris van Brugge naar aanleiding van mijn vraag die eveneens op deze mail is weergegeven. Kan er iemand de boeken opzoeken of inzien om iets meer duidelijkheid te bekomen? Misschien zijn deze boeken ook aanwezig of op te vragen in de Bib te Gent?

Met dank.

—– Original Message —–

From: “stadsarchief” <stadsarchief@brugge.be>
To: <bcl@arex.be>
Sent: Wednesday, February 13, 2002 1:17 PM
Subject: Betr.: stadsplan 1380
 
AR/02-II-02
Contact: Marcella Vandebroek
dd. 12/02/02
 
Geachte heer,
 
Wat betreft uw eerste vraag over een Brugs stadsplan van omstreeks 1380 moeten eigenlijk negatief antwoorden. Er bestaan echter wel reconstructies
van oude plannen. Alle bekende plannen van de stad werden door M. Ryckaert opgenomen in zijn boek Brugge. Historische stedenatlas van België., Brussel
1991.
‘t Zand vormt samen met de Vrijdagmarkt één uitgestrekt plein dat overeenkomstig zijn natuur het Zand en in het Latijn arenae werd geheten. Galbertus van Brugge, de kroniekschrijver van graaf Karel de Goede maakt reeds gewag van ‘t Zand in de eerste helft van de 12de eeuw, waar hij spreekt van apud Harenas.
De oude straatnamen die u verder vermeld vonden we terug in het overzicht van G. Dumon, De oude straatnamen van Brugge. Een handleiding. Brugge, 1996.
De Wulfhagestraat bevindt zich momenteel tussen de Noordzandstraat en de Speelmansrei en werd reeds in 1288 en 1396 vermeld in het archief van St. Donaas. Verschillende schrijfwijzen: Korte Vulfhagenstraat, Wulftraegersstraet, Wulfaertstraat, Poortgragt. Of er in de buurt van deze straat ook een poort(gebouw) zou bestaan hebben, is niet te achterhalen.
De “Breydel”straat lag daar in die tijd ook in de buurt. De officële benaming toen was echter Haanstraat, (Haenestraet, Breydelstr (bachten ser Jan) Cuddeniestratkin). Dus de naam verwees eerder naar de “plaats achter het huis van Jan Breydel”. Deze vermelding dateert ook reeds van 1391.
Deze beide straten liggen op een 100 m verwijderd van het Zand.
 
De Boeveriestraat bevindt zich echter aan de andere zijde van ‘t Zand. De Boverie was oorspronkelijk de benaming van een groot veld, dat zich uitstrekte van de Vrijdagmarkt tot op de deelgemeente Sint-Michiels. Boverie is dan in de loop der eeuwen verbasterd tot Boeverie. De oudste vermeldingen dateren van 1297, 1302, en 1305. Deze laatste gegevens vonden we in De straatnamen van Brugge, van A.Schouteet, Brugge, 1977.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Dr. A. Vandewalle
Hoofdarchivaris
 
7. Julius Clauwaert ——- 1-4-2002

Beste allemaal

Ik denk dat het plein in Brugge, waar op 13 mei 1380 de naam Clauwaert ontstaan is, geïdentificeerd is.
Ik ben gisteren bij bar slecht weer naar de Brugge geweest, ter gelegenheid van de opening van het cultuurjaar 2002. De gotische zaal van de Burcht was te bezichtigen en in een bijzaal heb ik een kaart gezien van Brugge van 1520. Ik wist niet zoveel meer van de beschrijving van de straten, die vermeld staan in het artikel Corpus Chronicum Flandriae, maar ik herinnerde mij nog de St Salvator kerk en de Bouverie in deze omgeving lag in 1520 wat men dan de Vrijdagmarkt noemde.
Als ik nu terug ga naar het bewuste artikel Corpus Chronicum Flandriae, lees ik dat de Gentenaars naar het plein van de dag van Venus trokken. Nu was er in Rome een maand aan Venus toegewijd, namelijk de maand, April, en een dag van de week, de Vrijdag. Het komt er dus nu op aan te weten wat van deze Vrijdagmarkt van 1380 of 1520 heden ten dage geworden is, en hoe dit plein nu noemt indien het nog bestaat. Dat moet nu wel kunnen. Wie is er vertrouwd met Brugge?  (bijschrift van Bob Clauwaert op 12 februari 2021: volg de link)
Jos de vertaling van de Latijnse tekst uit de Corpus Chronicum Flandriae is in de maak.
 
Groeten
Julius.
 
 
Reacties

 

Plaats een reactie