Liebaards, Leliaarts en Klauwaarts

Het past hier te verwijzen naar de zeer degelijk opgebouwde web-site van “De Liebaart” op het adres http://www.liebaart.org/ die buiten deze benadering een volledig overzicht publiceren van de tijdrekening omstreeks het jaar 1300.

De hierna volgende gegevens werden er aan ontleend en deels aangepast volgens de teksten die voorafgaandelijk als bedenking werden vermeld.

Een eerste belangrijke vaststelling betreft de naamgeving van de diverse groeperingen die zich omstreeks 1302 ontwikkelden. Buiten de steeds wisselende schrijfwijze, eigen aan het opstellen met teksten naar en van het verleden, zijn er volgens mij toch enkele constanten.
Indien ik mij vergis zullen de linguïsten mij wel terecht willen wijzen.

De naam Klauwaards zal steeds geschreven worden met de “C” omdat dit in de Franse schrijfwijze als “K” wordt uitgesproken wanneer geschreven zonder ç (vergelijk Macon en garçon). Bovendien zal de “aa” geschreven worden als “ae” waarbij de “e” het verlengen van de klinker aangeeft. Deze opmerking is vanzelfsprekend ook van toepassing voor de Leliaarts, zie verder. De uitgang “d” of “t” is moeilijk te achterhalen, alhoewel.
In een conflictsituatie staan er altijd minstens twee partijen tegenover elkaar.

Rond 1302 waren dat voornamelijk de Liebaarts en de Leliaarts.

gulden-sporen2

Zie ook:

Plaats een reactie