De aanleiding

De aanleiding

Uitbuiting en onderdrukking van het overgrote deel van de bevolking waren de prijs voor de pralerige levenswijze en de buitengewone machtshonger van de stedelijke elite.

In Gent en de andere grote Vlaamse steden kwamen omstreeks het jaar 1300 de mondig geworden handwerkers hiertegen in het geweer.

Door het uitbreken van een bitsige oorlog tussen Engeland en Frankrijk (hij zou ruim honderd jaar duren en staat in de geschiedschrijving dan ook bekend als de Honderdjarige Oorlog), was er immers werkloosheid uitgebroken in Gent.

Een mono-industrie als het Gentse luxelaken, helemaal gericht op de uitvoer, was immers al bij definitie kwetsbaar voor internationale kortsluitingen.

De koning van Frankrijk verwachtte als suzerein van de graaf en zijn Vlaamse onderdanen de verschuldigde aanhankelijkheid voor zijn zaak. Maar rivaal Engeland was de leverancier van de wol, de grondstof voor de plaatselijke weefnijverheid. De lakennijverheid had tot gevolg dat Vlaanderen afhankelijk werd van de invoer van Engelse wol, terwijl de graaf leenman van de Franse koning was.

Deze belangenverstrengeling zorgde voor een tweedeling onder de Vlaamse bevolking. Er ontstonden Frans gezinde Leliaards, genoemd naar de lelie in het wapen van de Franse koning, en pro-Engelse Klauwaarts, een volkspartij die zich noemde naar de klauwende leeuw van het wapen van Vlaanderen.

Gwijde van Dampierre (1278-1305).

De eerste graaf uit het huis Dampierre, voerde als eerste graaf uit het huis Dampierre een Engels gezinde politiek en kwam zodoende in oorlog met zijn leenheer, koning Filips IV van Frankrijk.

Na de als Brugse Metten (1302) bekend staande stedelijke opstand volgden tal van opstanden in Vlaanderen, die hun hoogtepunt vonden in de Guldensporenslag en op 11 juli 1302 werd het Franse leger bij Kortrijk vernietigend verslagen door de Klauwaarts. Het uitbreken van de Honderdjarige Oorlog (1347-1453) bracht het in Leliaards en Klauwaarts verdeelde graafschap in een netelige positie. Binnen een diffuse machtssituatie koos Jacob van Artevelde (ca. 1290-1345), geen graaf maar wel feitelijk machthebber binnen Vlaanderen, in 1337 voor Engeland.

Een voorstelling van ‘de oorlog’ als ruiter van de Apocalyps in een Frans manuscript, de ruiter is de graaf van Vlaanderen

Plaats een reactie