Overzicht Clauwaerts 15e eeuw

Clauwaerts tot en met 1500 en gesorteerd op jaartal

naam voornaam Plaats en functie jaartal Referentie aanbrenger
clauwart Heinric Gent 1401 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1400-1401, deel 1, nr 799, fevruari 1401 J.Clauwaert
Claeuwaert Lievin Gent 1401 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1400-1401, deel2, nr 898 p. 12, maart 1401, nr 1570 p.89
Clauwaerd Jacob Gent 1403 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1402-1403, nr 770, 3 mart 1403 J.Clauwaert
Claeuwaerd Gillis Gent 1403 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1402-1403, ed. Joris de Zutter nr 861, p. 107, 16/03/1403 J.Clauwaert
Clauwaerd Jan Gent 1403 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1402-1403, ed. Joris de Zutter nr 857, p107, 16/03/1403 J.Clauwaert
Claenwaerde Janne Gent 1403 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1403-1404, ed. Erwin Pairon nr 517 J.Clauwaert
Clauwaerts Marien Gent 1404 De Leugemeute , p 47 23/10/1404
Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1404-1405, ed. Johan Van de Wiele nr 206, 29/10/1404
J.Clauwaert
Clauwaerde Jacob Gent 1404 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1404-1405, ed. Johan Van de Wiele nr 224, 290/1404 J.Clauwaert
Clauwaerts Jacob Gent 1405 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1404-1405, ed. Johan Van de Wiele nr 547, 23/01/1405 J.Clauwaert
Claeuwaerts Lisbetten Gent 1407 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1406-1407, nr 1071, 07/05/1407
Claeuwaerde Janne
fs. Boudin
Gent 1407 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1407-1408, ed. Rita Nowé , 12/12/1407 J.Clauwaert
Claeuwaerd Jan Gent 1410 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1409-1410, ed. Jacq. Dewulf, nr 889, p. 130, 17/02/1410 J.Clauwaert
Claewaerd Arend Gent 1410 Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Gent 1409-1410, ed. Jacq. Dewulf, nr 1335, p. 200, 11/03/1410 J.Clauwaert
Clauwaert Gillis deken, woont in ’tClauwaert staetkin 1414 Stads archief Aalst (SAA): “Bouc metten Haire” J. Deprijck
Clauwaert Joris fs Gillis van Aelst omme metsenaere te seijn 1443 poortersboek Brugge G. Vandekerckhove
Clauwaert Gabriel Aardenburg: 1459 (Vlaamse Stam 1969 p71) J. Deprijck
Clauwaert Copin Gent 1462 Poortersboeken Brugge G. Vandekerckhove
Clauwaert fs Jans van Ghend 1464 Poortersboeken Brugge G. Vandekerckhove
Clauwaert Jacob amman Gent 1477 Memorieboek der stad ghent van ’t j 1301 tot 1737; Gent, c.annoot-braeckman 1852 deel 1, p 317 J.Clauwaert
Clauwaert Laureis echtgen. Leisbette Wreede ; kinderen Cornelis, Jan, Pauwel 1500 (rond) St Pauwels
Clauwaerts Joosyne 1500 Staten van goed: index op persoonnamen reeks 330 –nr42, 1500-2504. p. 115V J.Clauwaert
Clauwaerts Lysbette 1500 Staten van goed: index op persoonnamen reeks 330 –nr42, 1500-2504. p. 115V , 320R J.Clauwaert

 

Zie ook:

Overzicht Clauwaerts 13e eeuw
Overzicht Clauwaerts 14e eeuw

Gillis Clauwaert (einde 14e – begin 15e eeuw)

Overzicht Clauwaerts 16e eeuw

Bronnen

Plaats een reactie