Gillis Clauwaert (einde 14e – begin 15e eeuw)

Gillis Clauwaert verschijnt voor het eerst in Aalst in het 1397, waar hij van augustus 1397 tot augustus 1398 een schepenambt bekleedde (1).
In die hoedanigheid vergezelde hij de delegatie van Aalst die Gent in 1398 bezocht. De betaling hiervoor werd teruggevonden.(2)
Voorlopig wordt het weer donker rond Gillis (of is het Gillijs) en eerst in 1414 vinden we terug een spoor: er is in Aalst een straatje, de huidige Koningstraat, naar hem genoemd: het Clauwaertstraetkin.(3)
Er wordt bij gezegd dat hij “Deken” was.
In vorige een overzicht hebben we dit verkeerd geinterpreteerd, we hebben dit dadelijk als een “pastoor-deken” verklaard hoewel er nog een betekenis van “deken” is, namelijk de Deken van een gilde.
Deze betekenis is meer waarschijnlijk, zeker daar we in 1443 in Brugge een Joris Clauwaert vinden “fs Gillis van Aelst omme metsenaere te seijn” die zich laat inschrijven als buitenpoorter.(4)
Moeten we dit zien in functie van die tijd, waar de bouw van de grote kerken en kathedralen in volle bloei kwam?
Leerde Joris de stiel van zijn vader en was die de deken der metselaars?
Misschien komen we dat nog ooit te weten.

(1) Opidum Alostanum, een verhaal van een versterkte stad” van Jan Coppens, 1998, p. 29
(2) Handelingen van de leden en van de Staten van Vlaanderen 1384-1405. Ed. W.Prevenier 1959, p. 156
(3) “Bouc metten haire” stadsarchief Aalst
(4) Poortersboeken Brugge