Samenstelling en redactie

Deze staat werd opgetekend en uitgewerkt door Bob Clauwaert. Het is belangrijk te vermelden dat alle medewerkers van de Familievereniging Clauwaert, zonder uitzondering, hebben meegewerkt aan de opzoekingen en het uitwerken van deze samenvatting zodat dit werk niet aanzien mag worden als een prestatie van een enkeling. Het volstaat reeds te verwijzen naar andere onderdelen van deze site waar de e-mails van Julius betreffende dit en andere onderwerpen integraal werden weergegeven.

Zonder de inzet, het opzoekwerk en de raadgevingen van allen was het niet mogelijk geweest deze reconstructie, volledig gesteund op geschiedkundige gegevens, op te zetten.

© 2021 Familie Clauwaert