Geografische situering van Vlaanderen in de vroege 14e eeuw

Het toenmalige Vlaanderen, wat vandaag in grote lijnen Oost, West en Frans Vlaanderen omvat, lag in het centrum van Europa.

Het lag ingeklemd tussen Frankrijk, het Duitse Rijk dat zich uitstrekte tot aan de Schelde en ook Brabant omvatte, en de Noordzee. De Graaf van Vlaanderen was leenheer van de Franse koning en had een sleutelpositie als handelsdoorvoer tussen Frankrijk en Het Duitse Rijk.

Vlaanderen was en is een land van steden. Brugge was de grootste haven van Noord-Europa waar heel de wereld samen kwam om handel te drijven. Gent was de grootste stad en samen met Ieper, Rijsel en Dowaai waren ze de andere vier grote steden van het graafschap, naast nog vele andere kleinere steden. Niemand kon Vlaanderen regeren tegen de wil van de steden in. Zij dwongen van de Graaf van Vlaanderen steeds meer voorrechten en vrijheden af.

patriciers

patriciers voor de stadspoort

De koning van Frankrijk was de opperste leenheer, of zoals toen vermeld, de suzerein van Vlaanderen.

 

Op het einde van de 13de eeuw escaleerde een conflict tussen de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre (ca. 1226-1305) en zijn leenheer Filips IV de Schone (1268-1314), koning van Frankrijk. De volksopstand in Brugge onder leiding van de wever Pieter de Coninck leidde tot de Brugse Metten (18 mei 1302), toen een 120-tal Leliaerts vermoord werden.

Een open veldslag was nu onvermijdelijk en vond plaats op de Groeningekouter in Kortrijk. De Leliaerts werden verslagen.

Zie ook:

Plaats een reactie