Is de naamgeving foutief?

In een artikel is er sprake van de strijd tussen de Leliaarts en de Klauwaarts maar was dit wel zo?

Het hiernavolgend artikel is reeds jaren oud, per toeval kon Jos Deprijck de hand leggen op dit artikel dat oorspronkelijk verscheen in het tijdschrift OOSTVLAAMSE ZANTEN – 18e jaargang nr.1 van Januari – februari 1943 met als auteur Lodewijk Lievevrouw Coopman

Hierin wordt gesteld dat de bijnaam van de Gentenaars “Clauwaerts” is.

DE BIJNAMEN DER GENTENAARS.
A. Historische bijnamen(14e eeuw) KLAUWAARDS
– Het Memorieboek der Stad Gent, deel 1 blz. 109, schrijft het volgende:
 

“In het jaar 1380 was Brugghe, ghewonnen ende tweewaerf binnen der stede van Brugghe zeere gevochten, die van Ghent jeghens die van Brugghe, daer vele volcx bleef an beede zijden; ende men hiet te Brugghe die van Ghent Clauwaerts omme dat zy droughen op hare mauwe drye clauwen van liebaerts, ende die van Brugghe hiet men Lelyaerts ende men zeyde:

Clauwaert, Clauwaert, wacht u van den Le1yaert,
Gaet ghy niet ghendewaert,
Ghy laeten uwen tabbaert,
Al waert ghy nog zoo zeere ghebaert,
Zy zullen u maken vervaert.”

 

Vrij vertaald staat er geschreven : ” In het jaar 1380 is er tweemaal een oorlog tussen Gent en Brugge uitgevochten te Brugge waarbij aan beide zijden veel verliezen waren, en men noemde te Brugge die van Gent Clauwaerts omdat zij op hun mouwen drie klauwen van Liebaerds droegen, en die van Brugge noemde men Leliaerts.” In deze oude tekst wordt er verwezen naar de oude schrijfwijze van de liebaerds, waarbij de”liebaert” de oude benaming is van de leeuw in onze hedendaagse woordenschat. De drie leeuwenklauwen waren wit op een zwart laken, een herinnering aan de standaard van Gent, die een zilveren leeuw voer op een zwart veld.

Betekend dit dat wat in het vorige artikel stond, de strijd in 1302 in Kortrijk, niet tussen Leliaerts en Klauwaerts plaats vond?

Belegering van een stad, de aanvaller is de graaf van Vlaanderen.

Rond 1302 waren dat voornamelijk de Liebaarts en de Leliaarts.

Zie ook:

 

 

 

Plaats een reactie