De verschillende stammen

Het ganse databestand van de Clauwaerts beslaat op dit ogenblik (anno 2002) zo een 13.500 namen met daarin een goede 5000 met de familienaam Clauwaert. Dit is alleen toegankelijk via een beveiligde site waarvoor aanmelding met gegevens noodzakelijk is, m.a.w. het is geen openbare publicatie en alleen mits gefundeerde vraagstelling kan tijdelijk toegang worden verkregen.

De oudste zijn in de zestiende eeuw geboren, de jongste dit jaar.

Weten wij daarmee alles over de Clauwaerts in Vlaanderen?

Spijtig genoeg is het antwoord hierop “neen” en dit zal ongetwijfeld zo blijven.

Het einddoel zou moeten zijn dat wij nog één Clauwaert zouden hebben waarvan wij de ouders niet kennen. Hiervan zijn we echter nog ver verwijderd. Op dit ogenblik staan er in het databestand en paar honderd Clauwaerts waarvan we de ouders niet kennen. Ongetwijfeld zitten veel van deze ouders reeds in ons bestand en is eenvoudig de link nog niet gelegd. Het merendeel hiervan zal met de jaren wel gevonden worden maar er zijn er een gedeelte waarvan we bijna met zekerheid kunnen zeggen dat dit niet zal gebeuren: dit zijn de zogenaamde “stamvaders”, personen met een nageslacht dat we tot nu kunnen volgen maar, daar er geen geschreven bronnen bestaan die ouder zijn dan hun geboorte, zullen we nooit iets weten over hun voorgeslacht.

Deze “stamvaders” en hun “stammen” beginnen zich langzamerhand uit te kristalliseren. Waar we tijdens een eerste bijeenkomst in 1997 nog spraken over 4 stammen hebben we nu met zekerheid een 18-tal stammen.

De verwachting is dat sommige zullen opgeslokt worden door andere die in dezelfde streek voorkomen maar hier dient nog een deel werk verzet.

Wat hebben we tot nu toe?

Op de eerste plaats is er de stam Hekelgem. Dit is zonder twijfel de meest succesvolle geweest en telt het meeste nog levende Clauwaerts. De stam is nu nagenoeg volledig verdwenen in zijn origine, Hekelgem, maar leeft voort in Meldert, Aalst, Ninove, Opwijk, Brussel, Mechelen, Antwerpen……..Het toeval heeft deze stam sterk geholpen en elders op deze site kan men deze stam door de eeuwen volgen.

Als tweede stam komt Brugge op de proppen. Er is in de 15e eeuw een link met de Clauwaerts uit het Aalsterse (waar ze in 1600 al verdwenen waren)- zie “vroegste sporen” – maar er ontbreken nog te veel data. In realiteit begint de stam Brugge rond 1635.

Bij de vroegst opduikende stammen mogen we ook Lokeren vernoemen. Al kunnen we deze stam op dit ogenblik slechts volgen tot rond 1716, toch zijn er vermeldingen genoeg om te weten dat reeds midden de zestiende eeuw Clauwaerts in Lokeren woonden.

De stam met als origine Nazareth volgen we tot 1624, Roeselare tot 1681, Deurle tot 1640 en Nevele tot 1615.

En dan komen we in de streek van Laarne die krioelde van de Clauwaerts. Wij volgen ze tot 1700 alhoewel we weten dat er een constante bewoning was tot ver voor 1600. Voorlopig zitten er nog twee stammen maar we verwachten dat die met de tijd tot één gereduceerd worden, Lochristie tot 1710, Kalken tot 1650, Wetteren tot 1645, Eksaarde waar er ook nog twee stammen huizen, tot 1709, Zaffelare tot 1637 en tot slot Wachtebeke tot 1703.

Er waren voorts Clauwaerts in Leuven, Dendermonde enz. maar deze verdwenen in de tijd, enkel te Steenhuffel blijkt er nog een stam te overleven.

Plaats een reactie