De familievereniging – Dag van de Clauwaerts te Aalst 2002


Naar aanleiding van het 700 jarig gebeuren van de Guldensporenslag van 11 juni 1302 werd er een grootscheepse reünie gehouden op de dag van de Clauwaert te Aalst waar alle tot dan gekende Clauwaerts en afstammelingen waren uitgenodigd. Dit resulteerde in in massale opkomst zodat er een familievereniging werd gestart om de organisatie in goed banen te leiden.

 

 

 

De Familievereniging Clauwaert

Deze was toen met de volgende enthousiasten en harde werkers bevolkt, de foto’s zijn eveneens uit die periode. In willekeurige volgorde : Grégoire Vankerckhove; Jos Depryck, Bob Clauwaert, Julius Clauwaert, Staf (Gustaphe) Clauwaert, Willy Clauwaert, Frans Clauwaert (intussen spijtig genoeg overleden)

De volgende toespraak werd gehouden

De eerste „Dag van de Clauwaerts” op 23 augustus 1997 was een oude droom van Frans Clauwaert uit Zwitserland maar ook van twee fanatieke en verwoede onderzoekers in de familiekunde Jos Depryck uit Aalst en Grégoire Vandekerckhove uit Vilvoorde, beide zonen van een vrouwelijke Clauwaert. Tijdens deze bijeenkomst werden contacten gelegd, gegevens verzameld en gedachten uitgewisseld. Dit was de start van de „Familievereniging Clauwaert” ontstaan uit een vriendschap van de bezielers Jos en Grégoire met Julius, Staf en Bob Clauwaert.

Tussen de eerste memorabele dag en vandaag 25 augustus 2002 liggen vijf jaren puzzel- en zoekwerk. Het resultaat dat wij u vandaag tonen is zowel het werk van de Familievereniging als van alle Clauwaerts, verwanten of afstammelingen. Wij wilden deze reünie laten samenvallen met de herdenking van de 700-jarige Guldensporenslag.

Een recente ontdekking bracht echter andere gegevens aan het licht. Onze naam heeft helemaal niets te maken met deze roemrijke geschiedenis. Geïnteresseerde internetters konden deze geschiedenis reeds lezen op onze website. Om alle Clauwaerts erbij te betrekken ontvangt iedereen die erom vraagt een afdruk van de inhoud van deze website.

Op de eerste dag van de bijeenkomst waren er 6.500 personen gekend en hun verleden was grotendeels in kaart gebracht, op datum van dit schrijven zijn er dat exact 11907. (Informatief: eind 2020 waren dat er 13.878 en 5.149 relaties) Wie denkt dat we hiermee het einddoel naderen vergist zich. Bij het vinden van nieuwe verbindingen tussen de onderlinge stammen komen we steeds grote en onbekende gaten tegen. Het invullen van deze black-holes kan niet alleen door leden van de Familievereniging worden gerealiseerd. Uw inzet wordt dan ook gewaardeerd, voornamelijk door het bezorgen van authentieke documenten en gegevens. Dit is onmisbaar om steeds een vollediger beeld te bekomen.

Zoals in 1997 in het voorwoord werd geschreven heeft de publicatie niet de pretentie volledig of foutloos te zijn. Er werden zeer veel verbeteringen en aanvullingen aangebracht. Dit gebeurde dankzij permanent opzoekwerk. Een genealogisch programma gaf Grégoire de mogelijkheid de gegevens te ordenen en in combinatie hiermee kon Jos de boeken samenstellen. Uw aanwezigheid vandaag is voor ons een teken van interesse voor onze activiteiten en van een gezonde nieuwsgierigheid naar uw en onze familie. Wij hebben getracht de stamboom van de Clauwaerts aanschouwelijk voor te stellen en wij kunnen alleen maar hopen hierin geslaagd te zijn.

Jos Depryck in de krant

 

vriendschapsbanden