Overzicht Clauwaerts 14e eeuw

Clauwaerts tot en met 1400 en gesorteerd op jaartal

naam voornaam Plaats en functie jaartal Referentie aanbrenger
Clauwet Gerardus Lille 1304 De rekeningen Van de Stad Brugge 1260-1319, ed. C.Wyffels;p. 100522, 26 J.Clauwaert
Claward Gillis Brugge, Genthof 1305 Vlaanderen in Opstand 1323-1328 Jacques Sabbe, p 93, ook Brugge S.A. Stadsrekening 1305, eerste stuk, fol 48 v° J. Clauwaert
Clauwart Gilles Gent 1305 Gentse Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1336 ed. J.Vuylsteke, p 1313 J.Clauwaert
Claward Jehans Gent 1306 Gentse stads- en baljuwrekeningen,1280-1336 ed. J.Vuylsteke, Frans Clauwaert
Claeuward Jehan Gent 1307 Gentse stads- en baljuwrekeningen, 1280-1336 ed. J.Vuylsteke, Frans Clauwaert
Clauwart Jehan Gent 1308 Gentse stads- en baljuwrekeningen, 1280-1336 ed. J.Vuylsteke, Frans Clauwaert
Clauwaerde Maertin Gistel, poorter Brugge 1309 A. Jamees, Brugse poorters I, 1281-1471, Handzame (1974) Frans Clauwaert
Clauwairtsz Jan Berendrecht 1311tot 1330 Nederlandse Leeuw – 1969 Frans Clauwaert
Clauwaertskere Zeeland 1317tot 1347 Nom. Genealog. Neerl. 1892 Frans Clauwaert
Clauwaert- Clauwart De vier ambachten, Baljuw 1319 Codex diplomaticus Flandriae inde ab anno 1296 ad usque 1327. Le comte Thierry de Limburg-Stirum p 339 Florist Clauwaert
Clauward(s) Gent 1321tot 1322 Gentse Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1336 ed. J.Vuylsteke, p 14319 , p 3282 J.Clauwaert
Clauwarde Hugen Gent 1325 Gentse stads- en baljuwrekeningen 1280-1336 ed. J.Vuylsteke, p 48032 , p 4818 Frans Clauwaert
Clauward Coppine Gent 1326tot 1327 Gentse Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1336 ed. J.Vuylsteke, p 50510 J.Clauwaert
Clauwaerd Boid. Gent 1333tot 1334 Gentse Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1336 ed. J.Vuylsteke, p 87227 J.Clauwaert
Clauward Sorouge Gent 1330 Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand ed. Pr.van Duyse, E . Van Bussche, 1867; 12/07/1330, p 122, nr 336 J.Clauwaert
Clauwarsde Middelborch ? Gent 1330 Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand ed. Pr.van Duyse, E . Van Bussche, 1867; 12/07/1330, p 122, nr 339 J.Clauwaert
Clauwaerde B. Gent 1334tot 1335 Gentse Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1336 ed. J.Vuylsteke, p 94123 J.Clauwaert
Clauwarde B. Gent, ontvangt geld uit de stadskas 1337 Rekeningen van de stad Gent uitgegeven door Napoleon De Pauw en Julius Vuylsteke 1336-1345, deel 1 p 136 J.Clauwaert
Clawerd Zeeland 1339tot 1340 Nom. Genealog. Neerl. 1892 Frans Clauwaert
Cleenward, Zeeland 1339tot 1340 Nom. Genealog. Neerl. 1892 Frans Clauwaert
Cleeward Zeeland 1339tot 1340 Nom. Genealog. Neerl. 1892 Frans Clauwaert
Clenwaers, Zeeland 1339tot 1340 Nom. Genealog. Neerl. 1892 Frans Clauwaert
Clauwaerdt Clais – Mechenaere Brugge, poorter 1341 A. Jamees, Brugse poorters I, 1281-1417, Handzame, (1974). Frans Clauwaert
Clawaert Beidin Gent 1342 Rekeningen van de stad Gent uitgegeven door Napoleon De Pauw en Julius Vuylsteke 1336-1345, deel 2 p 178 J.Clauwaert
Clauwe Zeger Brugge, poortersboeken 1345 Frans Clauwaert
Claeuwaert Boidin Gent 1347 Rekeningen van de stad Gent uitgegeven door Napoleon De Pauw en Julius Vuylsteke 1336-1345, deel 3 p 494 J.Clauwaert
Clauwaert Cisarijs Dordecht ,burgemeester 1350op 50 jaar na Webside, stadswandeling Dordrecht J.Clauwaert
Clauwaert Jan Gent 1350 Dulle Griet – archief – Gent: Regest 330/1 f. 17 v Bob Clauwaert
Clauwaert Copkine Gent, fa Clauwaert Jan 1350 Dulle Griet – archief – Gent: Regest 330/1 f. 17v Bob Clauwaert
Clauwaert Merkine Gent, fa Clauwaert Jan 1350 Dulle Griet – archief – Gent: Regest 330/1 f. 17v Bob Clauwaert
Clauwarde Hughen Gent 1353tot 1354 Stadsrekeningen Gent 1350-1367, p 90 J.Clauwaert
Clauwaerts Boidin Gent, verpachting van huis van wijlen B..Cl. 1353 Regesten op de jaarregisters van de Keure, Schepenjaren 1353-1354 en 1357-1358. uitgever J.Boon, Gent nr 61, p 8 J.Clauwaert
Clauwaert Jan Gent 1364 Regesten van de Gentse Staten van Goed, eerste reeks 1349-1400. ed. L.Wynand; nr 1119, p. 286, 13/03/1364 + 1 kind; J.Clauwaert
Claeuwaerd Jan Gent 1363tot 1364 Gentse stads- en baljuwsrekeningen : 1351-1364 / ed. A.Van Werveke, H. Van Werveke. Brussel , 1970. p 62536 , 62624, 62926, 63242 J.Clauwaert
Claeuhaerd Jan Gent 1363tot 1364 Gentse stads- en baljuwsrekeningen : 1351-1364 / ed. A.Van Werveke, H. Van Werveke. Brussel , 1970. p 63210 , 63440, 63517, 64435, 64710 J.Clauwaert
Clauwaertsz van de Poel 1367 Nederlandse Leeuw – 1969 Frans Clauwaert
Clauwaert Anneeze Gent 1369 Regesten van de Gentse Staten van Goed, eerste reeks 1349-1400. ed. L.Wynand; nr 2006, wezenboek 1369/1370: Henric Smeets + Anneeze Clauwaert, 1 kind, p 523 deel 1 J.Clauwaert
Claeuwaert Jhan Gent 1371 Regesten van de Gentse Staten van Goed, eerste reeks 1349-1400. ed. L.Wynand; nr 2006, 17/11/1371; waterschepper + MargrieteVoers J.Clauwaert
Clawaert(s) Lysbette Gent, Hassenened ambocht 1372tot 1373 Gentse Stads- en Baljuwrekeningen 1365-1376 ed.David Nicholas, Walter Prevenier, p 24111 J.Clauwaert
Clawaert Willem Gent, Hassenened ambocht 1372tot 1373 Gentse Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1336 ed.David Nicholas, Walter Prevenier, p 24044 J.Clauwaert
Claeuwaert Mathys Gent 1374 Regesten van de Gentse Staten van Goed, eerste reeks 1349-1400. ed. L.Wynand; nr 2396, 21/03/1374; + Kateline Tienderwaghen + Kateline Verberthilden J.Clauwaert
Clauwaert Lievine Gent, goudslaghere 1376 De Rekeningen van de stad Gent , Tijdvak van Philip van Artevelde 1376-1389 Gent 1893 J.Vuylsteke, p 7 J. Clauwaert
Claeuwaert Arnaud of Arend Gent 1379 Cartulaire Historique et Généalogie des Artevelde, Ed. Napoleon De Pauw, 1920, p 603 Frans Clauwaert
Clauwaerts Alizen Gent 1381 De Rekeningen van de stad Gent, Tijdvak van Philip van Artevelde 1376-1389 Gent 1893 J.Vuylsteke, p 257 J. Clauwaert
Caluwaert Joes Gent 1386 De Rekeningen van de stad Gent, Tijdvak van Philip van Artevelde 1376-1389 Gent 1893 J.Vuylsteke, p 362 J.Clauwaert
Clauward Jehan – Dendermonde, koopman 1387 Rekeneningen van Jan de Neckere – David Nicholas Frans Clauwaert
Clauwaerd Johan Dendermonde 1387 Rekeneningen van Jan de Neckere – David Nicholas Frans Clauwaert
Clkauwarde Christoffelse Ijzendijke-Zeeland 1398 A. Jamees , Brugse poorters I, 1281-1417, Handzame, (1974). Frans Clauwaert
Clauwaert Gillijs Schepen, Aalst 1397, 1398 Handelingen van de leden en van de Staten van Vlaanderen 1384-1405. Ed. W.Prevenier 1959, p.156 Opidum Alostanum, een verhaal van een versterkte stad” Jan Coppens, 1998 J.ClauwaertJ.Deprijck

 

Zie ook:

 

Wat vertelt ons een kerkrekening?

Overzicht Clauwaerts 13e eeuw

Gillis Clauwaert (einde 14e – begin 15e eeuw)

Overzicht Clauwaerts 15e eeuw
Overzicht Clauwaerts 16e eeuw

Bronnen

Plaats een reactie