Bronnen

Bij het zoeken naar de naam Clauwaert werden volgende varianten gebruikt clxxwxxxyy waarbij x een klinker of blanco en y een medeklinker of een blanco

De naam clauwaert of varianten komen niet voor in volgende boeken

 • Persoonsnamen in Hulster ambacht 1300-1400 door Dr.Frans Debrabandere;
 • Persoonsnamen in de vier ambachten 14de en 15de eeuw, door Dr. Maurits Gysseling en Dr.Frans Debrabandere;
 • Persoonsnamen in de Kortrijkse baljuwsrekeningen 1385-1400 door Dr.Frans Debrabandere;
 • Kortrijkse naamkunde 1200-1300 met cumulatief familieregister door Dr.Frans Debrabandere;
 • Studie van de persoonsnamen in de Kasselrij Kortrijk 1350-1400. door Dr.Frans Debrabandere;
 • De namen van de personen uit Dietse gebieden die, in het “Liber Inventaris” (anno 1281) van de Gentse Sint Pietersabdij voorkomen.
 • Een naamkundige studie door R.Haeseryn. Doctoraatsproefschrift RUG Academiejaar 1961)-1962..
 • de naam die het dichtst bij clxxwxxxyy ligt is Cauwarts: deze naam kan afgeleid zijn van cauwen (kauwen) ofwel van cauwe ( een soort kraai).
 • Tijdrekenkundige Naemlijst der Baljuws, Greffiers, Tresoriers, Burgemeesters en Schepenen der Stede, Keure en Vrijhede vanEecloo en Parochie van Lembeke van den Jare 1249 tot 1796 (1865). V.Z.W.Geschiedkundige Heruitgeverij;
 • Uitleggingen tot de Gentsche Stads-en Baljuwrekeningen 1280-1315 ed. J.Vuylsteke
 • Regesten op de Jaarrgisters van de Keure te Gent Schepenjaar 1339-1340, 1343-1344, 1345-136, 1349-1350, ed. J.Boon
 • Regesten op de Jaarrgisters van de Keure te Gent Schepenjaar 1360-1361 ed. Johan Van Nieuwenhuysen.
 • Regesten op de Jaarrgisters van de Keure te Gent Schepenjaar 1401-1402 ed. Herman Vandersteen.
 • Staten van goederen: index op de persoonsnamen, Gent, schepenjaar 1504-1505
 • Staten van goederen en indices op de registers van gedele, Gent, schepenjaar 1508-1509, ed. Wilfried Steeghers.
 • Staten van goederen en indices op de registers van gedele, Gent, schepenjaar 1509-1510, ed. Wilfried Steeghers
 • Les dénombrements de foyers en Brabant XIVe-XVIe siècle / [Publié] par Joseph Cuvelier. Bruxelles : Kiessling et Imbreghts, 1912. 2 v..

 

Het boek Codex diplomaticus Flandriae inde ab anno 1296 ad usque 1327. Le comte Thierry de Limburg-Stirum p 339 bevat op p 339 volgende tekst :
Item, nous devons amender as parens et amis de Clauwaert, jadis baillieu de Quatres Mé tiers, le mort dou dit Clauwart en bonne manière.

Julius Clauwaert — 30/11/2002

 

Zie ook:

Vroegste sporen

Overzicht Clauwaerts 13e eeuw
Overzicht Clauwaerts 14e eeuw

Gillis Clauwaert (einde 14e – begin 15e eeuw)

Overzicht Clauwaerts 15e eeuw
Overzicht Clauwaerts 16e eeuw

Plaats een reactie