Synthese

Wanneer wij de synthese nemen en de aangehaalde redenering verder ontwikkelen dan kan de familienaam Clauwaert ontstaan zijn rond 1380 wanneer een geschil tussen het Vlaams gemeen uit Gent en de rijke Franstaligen uit Brugge in scheldpartijen uitmondden en daar men in Gent een vlag voerde met drie witte leeuwenklauwen op een zwart veld, werden zij Clauwaerts genoemd. Deze benadering stemt volledig overeen met de later ingebrachte onderzoeken en verduidelijkingen die deze stelling alleen maar bevestigen.

Logischerwijze kan een Gentenaar die buiten Gent ging wonen dan ook spottend naar zijn afkomst “Clauwaert” genoemd zijn.

Dit kan de reden zijn dat bij het genealogisch onderzoek naar de stamboom in het verleden er een grotere concentratie van de familie Clauwaert terug te vinden is rond Gent en rond Aalst en de abdij van Affligem, deze laatste als eerste rustplaats voor transporten naar het oostelijk gedeelte van Vlaanderen en naar het Duitse Rijk (Heilige Roomse Rijk).

slag-1292
rapport van een oorlog in 1292

Nota: de huidige N9, de “steenweg” Gent-Brussel is onder gezag van Maria Theresia van Oostenrijk aangelegd (omstreeks 1735). Voordien liep de verbinding langs de abdij van Affligem, aldus de helling van de “bouckhoutberg” vermijdende.

 

Naamverklaringen

Plaats een reactie