De Abdij van Affligem

Op 29 juni 2012, vierde de abdij Affligem haar 950-jarig bestaan.
Graaf Hendrik III van Leuven en zijn broer Godfried I met de Baard, de eerste hertog van Brabant worden algemeen beschouwd als de grondleggers van de abdij van Affligem.
Vanaf 1086 waren beide edellieden de ware animatoren achter de ongebreidelde groei van de Primaria Brabantiae, de eerste onder de Brabantse abdijen.
De graven van Leuven waren echter niet de stichters van Affligem. Die eer komt toe aan Anno II, aartsbisschop van Keulen. Als feitelijke gezagdrager in het paltsgraafschap Brabant gaf hij in 1062 6 monniken de toestemming om zich in Affligem te vestigen.
De abdij van Affligem kende in de loop der eeuwen perioden van grote bloei, maar ook perioden van verwoestingen en oorlogsgeweld.
Anno 2012 wonen nog 15 monniken in de abdij, die nog steeds een bloeiend Cultureel en Religieus Centrum runt en sinds 1919 de uitgave van het ‘Tijdschrift voor Liturgie’ verzorgt. En wie heeft er niet het ‘Volksmisboek van Affligem’ gekend, het eerste Nederlandstalig missaal? Hoewel de gemiddelde leeftijd er nu merkelijk hoger ligt dan pakweg een halve eeuw geleden, is de Affligemse communauteit nog steeds een vrij actieve gemeenschap waar, naar de woorden van Sint-Benedictus, de relatie tot God wordt gecultiveerd en verder ontwikkeld en waar de hoop leeft die wens nog lange jaren te kunnen voortzetten.

Meer info