Klauwaarts

De benaming Klauwaarts is een latere benaming.

Tijdens de periode van de Guldensporenslag werd enkel de term Liebaards gebruikt. De term Klauwaarts verwijst eveneens naar de klauwende leeuw in het schild van de graaf van Vlaanderen. Maar het onderscheid tussen een Liebaard en een leeuw zoals deze nu gebruikt wordt in de heraldiek was echter onbestaande rond 1302.
Pas midden 14de eeuw begon men dit onderscheid te maken, en ik verwijs dan ook naar de tekst betrekking hebbende op de bijnamen van de Gentenaars. Vrij vertaald staat er geschreven :
” In het jaar 1380 … en men noemde te Brugge die van Gent Clauwaerts omdat zij op hun mouwen drie klauwen van Liebaerds droegen, en die van Brugge noemde men Leliaerts.”
De drie leeuwenklauwen waren wit op een zwart laken, een herinnering aan de standaard van Gent, die een zilveren leeuw voer op een zwart veld.

Wie kent een afbeelding van deze oude stadsvlag met de drie leeuweklauwen?

Plaats een reactie