Overzicht Hekelgem

 

De stam Hekelgem is de best gedocumenteerde stam van de Clauwaerts en dat heeft zijn redenen: de archieven van Hekelgem waren de gemakkelijkst bereikbare.

Dit kwam omdat we via de koster van Hekelgem, Frans Moortgat, konden beschikken over zijn archief dat kopieën van het gedeelte van de kerkrekeningen bevatte dat nog in Hekelgem bewaard werd, en dat we op de vorige bijeenkomst in contact kwamen met André De Vis, die over een belangrijk privé archief beschikt. Verder leefde deze stam in nauw contact met de abdij van Affligem, het archief van de abdij stond voor ons open. Een andere bron is het kaartboek van Meldert van de hand van Joos De Deken van Asse (1727), dat in het stadsarchief van Aalst in tweevoud bewaard wordt. Dit is een kadasterkaart avant la lettre waarvan het tweede exemplaar, dat van de pastoor Vresius, van onschatbare waarde is. Hierin werd de evolutie in het dorp bijgehouden, wie wat bewerkte en wat van wie op wie overging.

Dit alles, en het feit dat de familie Clauwaert in Hekelgem bij de belangrijke families kan gerekend worden, maken dat er vrij veel informatie beschikbaar was.

 

Plaats een reactie