Grafstenen

Op onze zoektochten zoeken we niet alleen naar papieren sporen maar ook naar alle andere overgebleven sporen van onze voorouders.

Een van die sporen is de grafstenen, meer bepaald de oudere grafstenen en vermeldingen van Clauwaerts op monumenten.

Vind je er, meld ze ons want na het opstarten van deze site in 2002 zijn er geen meldingen ontvangen.

Grafsteen te Lochristi

Volgende grafsteen werd gevonden in de kerk van Lochristi en stelt ons nog voor een raadsel.

Wie helpt dit raadsel oplossen en bezorgt ons de gegevens van deze twee broers en hun vader Jan Clauwaert?

grafsteen te lochristie voor jan clauwaert

In een poging deze terug te vinden vinden wij alleen Adriaen als zoon van een Jan en met een geboortedatum die kan overeenkomen: n° 8699 maar in dit gezin is geen Pieter.

Parenteel van Joannes CLAUWAERT
Bestand : D:\PRO?GEN\NL\DATA\MELD
Datum : 21/10/2001
Selectie : ‘Personen in parenteel van Joannes CLAUWAERT [8694]’
8694 Joannes CLAUWAERT, geboren Circa 1658, begraven te Lochristi,
Gehuwd met Anna KESELE, geboren Circa 1654.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Joanna CLAUWER, gedoopt op 02/02/1680 te Lochristi.
2. Livinus CLAUWAERT, gedoopt op 10/02/1682 te Lochristi, begraven op 02/04/1716 te Kalken.
3. Livinius CLAUWAERTS, gedoopt op 11/05/1689 te Lochristi.
4. Adrianus CLAUWAERT, gedoopt op 03/11/1690 te Lochristi.
5. Petronella CLAUWAERT, gedoopt op 02/12/1693 te Lochristi

Maar in dit gezin zijn ook de twee Livinussen waarvan de eerste zou na de tweede gestorven zijn. Dit is hoogst onwaarschijnlijk. Ik zou verwachten dat de eerste zou gestorven zijn voor de tweede geboren werd.

Grafsteen te Hekelgem

Naast de kerk te Hekelgem is een soort ereperk aangelegd met daarin een vijftal grafstenen die na de restauratie van de kerk hier bijeen gebracht zijn.

Twee van hen vernoemen een Clauwaert

  • De eerste is de grafsteen van de griffier van Affligem, Jacobus De Witte, gehuwd met Joanna Maria Clauwaert
  • Er naast ligt de grafsteen van haar zuster, Petronella Clauwaert, gehuwd met Michael Van Der Schueren.

Beide grafstenen lenen zich niet erg voor een fotografische reproductie.

WITTGRAF

Bij de steen van Jacobus De Witte hoort volgende anekdote:

Op een bepaalde dag ging de koster naar de kerk en kwam juist op tijd om de grafsteen van De Witte te zien opladen op de vrachtwagen van een gelijknamige firma. De chauffeur beweerde dat zijn baas hiervoor toelating had van de pastoor en hem die opdracht gegeven had. De pastoor bleek van niets te weten.De rijkswacht werd ingeschakeld en vond de grafsteen uiteindelijk terug op een buitengoed in de omgeving van de kust.

Grafsteen te Deurle

In het jaarboek 1972 van de Heemkring Scheldeveld komt op blz 39 volgende grafsteen voor:

deurle

Deze grafsteen van Joos (Judocus) Clauwaert, fs Jans (filius, zoon van Jan) was schepen binnen de parochie van Deurle en als dusdanig een van de zeven wethouders van ‘s Graven Hazele. Deze werden benoemd door de hoogbaljuw van de kasselrij van de Oudburg, die zich over hun deftigheid en zedelijkheid bij de pastoor van Deurle liet inlichten.

Dit zerkje is een overblijfsel van de vroegere kerk en werd met zorg in de rechtergevel van de nieuwe kerk ingemetseld.

Zie ook:

 

Plaats een reactie