Van waar komen de Clauwaerts?

Een moeilijk te beantwoorden vraag, onze bronnen reiken maar tot rond 1600 en hieruit blijken zich een viertal stammen te vormen die op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben: Brugge, Hekelgem, Laarne, Leie. Misschien zijn er zelfs meer.

Bekijken we de “vroegste sporen”, dan blijken er reeds begin vijftiende eeuw Clauwaerts te wonen in Aalst, ze zijn zelfs zo invloedrijk dat er een straatje naar een van hen genoemd is, het Clauwaertstraatje. Enkele jaren later komt er als buitenpoorter van Brugge een “Joris Clauwaert, fs Gillis van Aelst” voor, die naar Brugge trok als Metser. De voorvader van de stam Brugge? Ging de verhuis via Gent? Is ook de stam die zich rond Gent ontwikkelde (Laarne, Destelbergen, Kalken) hiermee verwant? Komen deze voort uit de Clauwaerts die in Lokeren, Belsele… woonden? Is de migratie omgekeerd gelopen?

Vele vragen blijven open, misschien kunnen we er in de toekomst nog een aantal ervan oplossen.

Een map van de Clauwaerts die in België woonden in 1997 gaf het volgende beeld te zien voor 382 naamgenoten.

verspreiding

Wanneer we dit opnieuw bekijken in 2013 geeft dit de volgende kaart voor 895 naamgenoten, of meer dan een verdubbeling.

familienaamClauwaert

De concentratie in Brugge-Oostende gemeld in 1997 is op het eerste zicht logisch, we hebben nu eenmaal een stam Brugge. In werkelijkheid zit er in Oostende ook het overblijfsel van een stam die eerder rond Roeselare ontstond en daar nu volledig verdwenen lijkt. Raar is zeker de zigzaglijn die vanuit Kortrijk over Gent naar Aalst afdraait en via Brussel, met een onderbreking in Mechelen, naar Antwerpen loopt. Is dit één stam? Misschien. Wat we nu reeds met zekerheid weten is dat er in de zeventiende eeuw reeds Clauwaerts langs de Leie woonden, dat de stam Destelbergen-Laarne zich over de jaren heeft uitgedeind over Gent met uitlopers tot Aalst, en dat de stam Hekelgem-Meldert, Aalst, Asse, Dendermonde, Ninove, Brussel en via Antwerpen Leuven veroverde. In 2013 is er duidelijk een verschuiving naar Gent en omstreken en naar Antwerpen. In beide steden is er een merkelijke toename van de familienaam Clauwaert.

Hoe kon de stam Hekelgem zo succesvol zijn? Zeer eenvoudig, Hekelgem ligt op de aloude handelsroute, Brugge-Keulen. We vinden veel Clauwaerts terug die in dienst zijn bij de Abdij van Affligem en er zijn ook verscheidene paardenknechten bij. Eén verongelukte bij een transport voor de abdij, een andere verdween met achterlating van zijn schulden. We vinden deze persoon later terug in Brussel, in het centrum waar de transporten naar Antwerpen starten….

Zie ook:

Plaats een reactie