Uitvaart of zuipvaart?

Volgend artikel werd door Bert D’Haese in de zestiger jaren geschreven:

“Uitvaart, zuipvaart of het oude dodenmaal?”

In het huishoudboek van Koster Andries Seghers ( 1696), komt op blz. 75 voor:

~ Becostinghe van de Uytvaert van Jan Seghers mijnen jongsten Broeder. sterft den 6 sept. 1684, als volgt), die ons gelegenheid biedt iets te schrijven over het dodenmaal.

Het zou de moeite lonen heel deze becostinghe over te schrijyen, want zij beloopt de som van een goede 130 gulden of meer dan de prijs van een dagwand land, wat bewijst dat ook in de XVIIde eeuw begraven worden duur was, maar dan wordt dit artikel alweer te lang en daarom willen we ons vandaag beperken tot het dodenmaal, dat de koster gaf ter ere van zijn gestorven broer.

Uit de volgende posten kunnen we leren wat er gegeten en gedronken werd:

  • Item aen specerijen tot de uytvaert de somme van 3 gld
  • Item aen een Coeye oft rent ter taxatie van Clauwaert, de somme van 24 gld.
  • item aen Gheert Verhoven, backer, de somme van I. gld. 10 st.
  • item aen 2 tonnen bier a 6 gld.de tonne, valet 12 gld.
  • Item aen Clauwaert cock voor het koken; als huer van ammelakens, de somme van 4 gld

 

Dus dat dodenmaal waarvoor de kok Clauwaert, een rund Ieverde, een heel rund voor één maaltijd, en dat hij toebereidde, kostte niet minder dan 44 gld. en half.”

Nvdr: het betreft hier hoogstwaarschijnlijk Peter Clauwaert, waard van de afspanning “De Drij Koningen”. Hij was toen de enige Clauwaert in Hekelgem waarvan aangenomen kan worden dat hij voor een groep kon koken, dat hij de “ammelakens” kon verhuren daar hij , omwille van de afspanning, hierover beschikte.

 

Zie ook:

 

Plaats een reactie