Clauwaertstraat in Dordrecht

Om dit verhaal te begrijpen moet men weten dat Julius via een vriend een melding gekregen had van het bestaan van een Clauwaertstraat te Dordrecht in Nederland.

We stonden nogal nauw in contact via email en Jos lanceerde volgend bericht:

“Subject: Clauwaertstraat in Dordrecht

Ik heb daareven mijn “Route 66 – 2000” hierop losgelaten en er bestaat in heel de Benelux geen enkele straat, plein…. dat naar een Cl. genoemd is.
Misschien in het verleden?

jos”

Hierbij maakte hij een belangrijke fout, hij zocht enkel op de naam Clauwaert en niet op de alternatieve schrijfwijze – er bestaan namelijk verschillende “Klauwaert”-straten en pleinen.

Julius zal het me wel niet kwalijk nemen als we hier zijn reactie afdrukken

 

Beste allemaal

Ik was eigenlijk een beetje op mijn pik getrapt door het email bericht van Jos over de Clauwaert straat in Dordrecht. Zoals steeds heeft hij gelijk want de Clauwaert straat in Dordrecht bestaat niet. Ik heb dat ook nagekeken met het programma www.alh.nl .

Een onderdeel van deze website laat toe elke locatie in Europa op te zoeken en voor de Clauwaertstraat in Dordrecht of elke variant gaf het programma antwoord “bestaat niet”.

De persoon die me de informatie over de burgemeester Clauwaertstraat in Dordrecht gegeven heeft, beschouw ik echter als zeer betrouwbaar. Er moest dus iets mis zijn.

Tegen beter weten in heb ik in de website www.dordrecht.nl alle beschreven stadswandelingen van Dordrecht nagepluisd en, zoals hieronder blijkt, heb ik geluk gehad:

” De straat die u net bent overgestoken heeft de merkwaardige naam Sisarijs of Sarisgang. Tot de sanering van de Dordtse binnenstad in de jaren zestig was dit een smalle steeg. Achter de naam gaat een merkwaardig Dordts gebruik schuil: het verbasteren van straatnamen. Het straatje werd al eeuwen genoemd naar een 14de-eeuwse burgemeester Cisarijs Claewaert. Sommige Dordtenaren spraken van Sisarijsgang, anderen weer van Sarisgang, Saartiesgang, Sara’s Gang, enzovoorts.

De Franse bezetters die omstreeks 1800 in Dordrecht wat duidelijkheid in de straatnamen wilden brengen, kwamen er bij deze straat niet uit. Was het nu Sisarijsgang of was het Sarisgang. Om de waarheid in het midden te houden, kozen zij voor `Sisarijs of Sarisgang’ “

Er is dus wel degelijk een zekere Cisarijs Claewaert burgemeester geweest in Dordrecht in de 14 de eeuw. Mijn ellebogen zeggen mij (soms zetten ze mij op het verkeerde spoor!) dat Cisarijs een voornaam is, zoals bij ons Cesar(ke), en we blijven met de familienaam Claewaert in Dordrecht.

Iedereen had nu een beetje meer of een beetje min gelijk en mijn informant is juist maar niet exact geweest.

Aan jullie het woord nu!

Groeten aan iedereen

Julius

Er kwam een reactie uit Nederland eind april 2014 waaruit de eerste nota’s werden overgenomen met dank aan Harry Aardoom

“De Sisarijs of Sarisgang”

Harry Aardoom, (Weetje. Sisarijs of Sarisgang.handout.17.04.2014.)
Deze straatnaam in Dordrecht ontving de steeg pas bij rechterlijke beslissing in het jaar 1966. Hij heette oorspronkelijk, in het jaar 1404, “Sisariis ganc”, in 1572 “Sarisganck”, in 1677 “Sisarijs-gang, in ´t gemeen genoemd Saris-gang”, in 1873 “Sisarisgang”, en dus tenslotte sinds 1966 “Sisarijs- of Sarisgang”. Ooit zou deze ook “de Cicarijs Claeuwaerts steeg” hebben geheten. (1a). Het was een smal straatje dat liep tussen de Vriesestraat (voorheen genaamd Minderbroederstraat) en het Oude Bagijnhof. (1b).

Maar naar wie is de Sarisgang nu vernoemd?

Zowel Lips als van Baarsel namen aan dat het Saris Clawaertsz was die van 1385 tot1399 schepen van Dordrecht was. (3,4). In het boek van Smits en Schotel (1a) vond ik dat de straat is vernoemd naar “Heer Cizarijs Claauwaerts” . In de eerste bewaard gebleven stadsrekening, die van de jaren 1284 tot 1287, werd deze “Cicarijs (Cizarijs) Claeuwaerts” genoemd. In 1284 was hij samen met Snellaert “ingaarder” van Dordrecht. Hij moet dus van aanzienlijke familie zijn geweest. Samen met de burgemeesters, raden en schepenen Heer Heyman Suus, Thieleman de Vriese, Jan Maleghijs, Clais Onderwater en Hase die Keiser reisde hij tussen 1284 en 1287 meermalen naar Vlaanderen om gelden te storten voor “lossing” en borgtocht. Dat gebeurde tijdens de regering van graaf Floris V van Holland, staat er met nadruk bij, dus een verschrijving van jaartallen is hier niet aan de orde.
Daarna werd Cicarijs (Cizarijs) Clauwaerts niet meer genoemd.

Zie ook:

 
 
 

Plaats een reactie